Zarys Historii Staromiejskiego Domu Kultury

Otwarty 22 lipca 1953 roku. W latach 1962-1987 działał pod patronatem ZMS/ZSMP. Od początku swojego istnienia był domem pracy twórczej młodych. Najciekawsze inicjatywy to m.in.: działalność Klubu "Krzywego Koła" (1955-1962), która wywołała duży wpływ na kształtowanie się opozycji wobec władzy komunistycznej (członkami klubu byli: J.J. Lipski, J. Olszewski, J. Kuroń, A. Michnik, A. Małachowski, J. Strzelecki, M. Wańkowicz), działalność założonej przez M. Bogusza Galerii, działającej w latach 1956-1965 jako "Galeria Krzywego Koła", w latach 1965-1985 jako "Galeria Sztuki Współczesnej" a od 1985 jako "Galeria Promocyjna"; działalność Klubu Filmowego "Kinematograf" (1969-1990). Od 1967 roku pracują w SDK literaci. W latach 60 jako "Salon Literacki" (m.in. K. Gąsiorowski, B. Sadowska, Z. Jerzyna, J. Termer, J. Górzański), w latach 1975-1987 jako "Warszawski Klub Młodych Pisarzy" a do 1987 jako "Klub Literacki". SDK w latach 1980-1988 był współorganizatorem "Warszawskiej Jesieni Poezji", a od 1988 organizuje samodzielnie "Staromiejskie Wieczory Literackie". Od 1976 SDK prowadzi stała działalność wydawnicza . Wydaje tomiki literackie (do tej pory ok. 85 tytułów m.in.: P. Bratkowskiego, K. Boruń, A. Pawlaka, A. Czerniawskiego, Z. Łączkowskiego, K. Ratonia, J. Podsiadły i K. Vargi ) oraz dwa pisma: miesięcznik "Krzywe Koło Literatury" od stycznia 1989 oraz kwartalnik "EXIT - nowa sztuka w Polsce" od stycznia 1990. W SDK działały liczne grupy teatralne m.in. "Teatr Krzywego Koła" A. Dobosza (1956-1957), "Teatr Faktu" R. Żuromskiego lata 60, Kabaret "AKNIF" przełom lat 60 i 70, Teatr "Nurt" Cz. Wojtały (1975-1983), Teatr Pantomimy "Studio Kineo" K. Hyżego (1975-1991). Tutaj znalazły swoja siedzibę liczne zespoły muzyczne m.in. Orkiestra Barokowa "Concerto Avenna" (1984-1991), Kwartet "Wilanów" (od 1990). Chór Madrygalistów "I Musici Cantanti" (od 1976), "Staromiejska Orkiestra Kameralna" (1980-1992), zespoły jazzowe "Duo Quartet" (lata 70). "Vistula River Brass Band" (1978-1991), zespoły rockowe: "Kama X" (1985-1987) i "Tubylcy Betonu" (1985-1987), zespół reagge "Da Da" (1984-1987). Duża popularnością cieszy się "Klub Piosenki" działający od lat 60. Wychowankami klubu są m.in. laureatki koncertów Debiutantów w Opolu J. Holm, E. Miszczuk, M. Olszewska. Tu działał na przełomie lat 70-80 "Fan Club The Beatles", który obecnie wznowił działanie. Jednym z ważniejszych klubów w Staromiejskim Domu Kultury był Jazz Club Rynek (1974- 1983) działający początkowo pod nazwą, "Jajo pełne muzyki" klub reaktywowany w III 1995 r. ; znany jest chociażby jako organizator letniej imprezy plenerowej "Jazz na Starówce". W połowie lat 70 SDK zajął się popularyzacja gier umysłowych. Tu działała m.in. słynna "Groteka" (1975-1987) oraz Krajowa Rada Gier Umysłowych prowadzona wspólnie z ZG ZSMP oraz "Sztandarem Młodych". Kontynuatorem tej tradycji jest "Klub Gier Przygodowych" (od 1990). W całej historii SDK zwracano duża uwagę na formy oświatowe. Pierwsza to spotkania dyskusyjne wspomnianego już "Klubu Krzywego Koła". W latach 60 zorganizowano cykle wykładów pod wspólna nazwa "SDK warszawskim maturzystom". Wykłady te kontynuowane są do dziś. Inne cykle to "Wiedza o sztuce (1972-1990), Kurs wiedzy o Warszawie (lata 70), oraz działalność Klubu "Obieżyświat" (lata 60-70). W 1985 roku SDK rozszerzył swoja ofertę o Kluby dziecięce: Klub plastyczno -teatralny "Pankracownia" (od 1985), Klub Twórczy "Mikroscena" (od 1985), Klub Piosenki Dziecięcej (od 1991), Klub "Szósteczka" (od 1992). Od początku swojego istnienia SDK prowadzi naukę malarstwa i rysunku. Obecnie pracują w SDK dwa Kluby "Spotkania przy sztalugach" (od 1972) oraz "Pracownia rysunku i malarstwa" (od 1992). Tradycje Klubu Tańca Towarzyskiego "Varsovia" (1971-1987), kontynuuje choć w zupełnie innej formie, Zespół Tańca Dawnego "Pawanilia" (od 1991).

Informacja o zakresie działalności SDK

Klikając na umieszczony poniżej klawisz "Czytaj dalej", otworzysz stronę informacyjną o zakresie działalności Staromiejskiego Domu Kultury. Znajdziesz tam krótki opis, w postaci elektronicznego pliku, zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, tłumaczenie tego tekstu na polski język migowy (PJM) w postaci filmu z lektorem PJM oraz tłumaczenie opisu na tekst łatwy do czytania i rozumienia (ETR). Zapraszamy.
logo dostępności: zarys postaci ludzkiej w okręgu, biały rysunek na niebieskim tle.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności internetowej strony firmowej Staromiejskiego Domu Kultury Staromiejski Dom Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Staromiejskiego Domu Kultury – http://www.sdk.pl • Data publikacji strony internetowej: […]
logo dostępności: zarys postaci ludzkiej w okręgu, biały rysunek na niebieskim tle.