Kurs języka polskiego dla osób z doświadczeniem migranckim

Kurs języka polskiego dla osób z doświadczeniem migranckim zajmujących się kulturą lub sztuką.

Prowadzenie: Karolina Szczypek

Kurs języka polskiego skierowany jest do przebywających w Polsce ludzi kultury (m.in.: artystek i artystów, pracownic i pracowników instytucji kultury). Jest odpowiedzią na powstałą potrzebę pilnego nabycia lub rozwinięcia kompetencji językowych, niezbędnych do codziennego funkcjonowania. Jest także próbą wsparcia w komunikacyjnym odnalezieniu się w czasie poszukiwania pracy i aktywnym rozwoju dalszej ścieżki zawodowej z uwzględnieniem aktualnych kontekstów kulturowych.

Zajęcia przeznaczone są dla osób początkujących i średnio zaawansowanych, znających inne języki słowiańskie.

Lekcje odbywają się w formie stacjonarnej, w Staromiejskim Domu Kultury w dwóch grupach:

Grupa A - poniedziałki i środy 9:00-10:15 (początkujący)
Grupa B - poniedziałki i środy 10:45-12:00 (średnio zaawansowani)

Karolina Szczypek – studiowała polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim oraz reżyserię teatralną w Akademii Teatralnej. Dramatopisarka, tłumaczka i aktywistka społeczna. Współpracowała ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty prowadząc autorskie prelekcje dla dzieci i młodzieży. Wspierała, jako opiekunka, świetlicę dla dzieci z doświadczeniem uchodźczym zainicjowaną przez Fundację Strefa WolnoSłowa. W pracy teatralnej zajmuje się takimi tematami jak: prawa człowieka, nadużycia władzy, antyfaszyzm oraz podmiotowa obecność grup zagrożonych marginalizowaniem lub marginalizowanych w przestrzeni publicznej. W ramach rezydencji w TR Warszawa pracowała z polskimi oraz białoruskimi artystami i artystkami nad czytaniem performatywnym tekstu „Wygnanie”. Wraz z polsko-ukraińską obsadą przygotowała w Teatrze Ochoty pokaz pracy nad dramatem Olgi Maciupy pt. “Czas na pilates”. Udziela korepetycji z języka polskiego oraz języka rosyjskiego. W ostatnim czasie ukończyła warsztaty Polskiej Akcji Humanitarnej z zakresu dyskryminacji i pracy ze stereotypami oraz przygotowujące do reagowania na mowę nienawiści i wspierania osób, które jej doświadczyły.


[September, 2023]

Recruitment is closed - no vacancies on the course! Recruitment for a free Polish language course / набор на бясплатныя курсы польскай мовы / набір на безкоштовні курси польської мови / nabór na bezpłatny kurs języka polskiego. The course will start on October 2, 2023.