Program Rozwoju Warszawskich Kadr Kultury

Staromiejski Dom Kultury rozszerza dotychczasowe działania parasolowe wobec instytucji kultury i ogłasza nowy, całoroczny program wspierający kadry kultury Warszawy. 

Celem Programu Rozwoju Warszawskich Kadr Kultury jest wspieranie pracowniczek i pracowników instytucji w rozwoju, a także w sytuacjach, w których w zespole/projekcie/instytucji zdarzają się trudności. Wykwalifikowana kadra trenerska zaprasza do udziału w warsztatach rozwojowych, procesach tutorskich, superwizjach i mediacjach grupowych. Proponowane moduły umożliwiają pracownikom i pracowniczkom zdobywanie nowej wiedzy branżowej, rozwijanie kompetencji miękkich, jak i podnoszenie kwalifikacji w obszarze rozwiązywania konfliktowych sytuacji.  

Program jest skierowany do merytorycznych pracowników i pracowniczek warszawskich instytucji kultury (w tym kadry zarządzającej), organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów zajmujących się realizowaniem działalności kulturalnej na terenie Warszawy, w szczególności do instytucji miejskich tj. bibliotek, muzeów, teatrów. 

MODUŁ GŁÓWNY I OŚ PROGRAMU: 

I. TURORING

Tutoring - to metoda indywidualnej pracy rozwojowej dopasowanej do pracowników i pracowniczek instytucji kultury. Tutor_ka towarzyszy pracownikowi, słucha, dzieli się własnym doświadczeniem, pomaga opracować strategie działania, rozwiązania problemu. Zadaniem tutora_ki jest pomoc w osiągnieciu rozwoju, pójścia o krok dalej procesie, w projekcie, zdobyciu nowej wiedzy.  

Temat tutoringu zostaje ustalony pomiędzy uczestnikiem/uczestniczką i tutorem/tutorką w oparciu o temat przewodni danej tury tutoringu. Proces zakłada odbycie cyklu spotkań w łącznym wymiarze 10 godzin. 

 • Tutoring interpersonalny   

Moduł dotyczący pogłębiania refleksji na temat kultury komunikacji oraz zarządzania zasobami w pracy („ja” w grupie, „ja” jako lider/ka, komunikacja grupowa w modalności NVC).

I nabór od 13 lutego 2024

----

 • Tutoring narzędziowy  

Moduł dotyczący pogłębiania refleksji na temat kompetencji służących zarządzaniu instytucją i/lub wprowadzaniu w niej zmian, pod kątem wyzwań instytucjonalno-prawnych, planowania strategicznego, oficjalnych programów i regulacji miejskich.  

II nabór od 10 kwietnia 2024!

KOSZT: 

Koszt udziału w pojedynczym procesie tutorskim wynosi 300 zł.  
O tutora_kę można aplikować indywidualnie przez wypełnienie formularza. Zgłoszenie zostanie rozpatrzone w ciągu dwóch tygodni od daty nadesłania formularza. 

Drugi nabór rozpoczął się 10 kwietnia 2024.


W ramach pojedynczego naboru, organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia do każdego modułu Programu maksymalne 3 pracowników/pracowniczek tej samej instytucji.

---

 • Tutoring antywypaleniowy   

Moduł skierowany do osób doświadczających wypalenia i szukających profesjonalnego wsparcia w identyfikacji czynników wypaleniowych.  

III nabór w sierpniu 2024 

MODUŁY TOWARZYSZĄCE: 

II. SUPERWIZJE / MEDIACJE DLA ZESPOŁÓW 

Superwizje - to spotkania, podczas których w bezpiecznej przestrzeni i przy udziale superwizora_ki grupa będzie mogła podzielić się swoimi doświadczeniami, swobodnie porozmawiać o wyzwaniach i trudnościach swojej pracy, dać sobie czas na refleksje na temat komunikacji czy kultury pracy. 

Natomiast mediacje są zalecane w sytuacjach, w których zespoły doświadczają nieporozumień, trudności, konfliktów. Mediacje pomagają pracować nad ich rozwiązaniem poprzez stworzenie warunków, w których strony sporu w obecności trenera mogą usłyszeć siebie nawzajem, wymienić się argumentacją, potrzebami.  

Superwizja / mediacja porusza wewnętrzne sprawy zespołu, a nie skupia się na ocenie funkcjonowania całej instytucji. Wszystkie osoby, których dotyczy temat spotkania powinny być na nim obecne (mogą być to też osoby kierujące zespołem). Wybrane zespoły odbędą dwa 2-godzinne spotkania. 

Cele superwizji / mediacji:  

 • przyjrzenie się konkretnemu obszarowi działania zespołu, np. komunikacji bądź relacjom w zespole, 
 • pogłębienie refleksji na temat wspólnego działania, 
 • wzmocnienie kompetencji zespołów i kompetencji indywidualnych pracowników i pracowniczek, 
 • zidentyfikowanie czynnika hamującego efektywną pracę zespołu, 
 • przyjrzenie się konfliktowej sytuacji, 
 • integracja zespołów. 

Do udziału w superwizjach/mediacjach zespół zostaje zgłoszony przez reprezentanta/reprezentantkę przez wypełnienie formularza. Zgłoszenie zostanie rozpatrzone w ciągu dwóch tygodni od daty nadesłania formularza*. 

* Z konsultacji superwizyjnej/mediacyjnej mogą skorzystać także pojedyncze osoby. Jeśli np. kierujesz zespołem i potrzebujesz spotkania z superwizorem/mediatorem, również zapraszamy.  

KOSZT: 

Wybrane zespoły są zobowiązane do odbycia min. dwóch 2-godzinnych spotkań. Opłata za 4h superwizji / mediacji wynosi 200 zł. 

Nabór na superwizje / mediacje grupowe rozpoczął się 10 kwietnia 2024

W ramach pojedynczego naboru, organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia do każdego modułu Programu maksymalne 3 pracowników/pracowniczek tej samej instytucji.


Prowadzenie:

Marta Henzler - absolwentka socjologii UW, studiów podyplomowych w obszarach: animacja współpracy środowiskowej, superwizja (Uniwersytet Gdański), rewitalizacja (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka), Szkoły Trenerów STOP, Szkoły Treningu Grupowego. Związana ze stowarzyszeniem BORIS. Pracuje rozwojowo z przedstawicielami i przedstawicielkami instytucji i organizacji, grup nieformalnych, sąsiedztw, partnerstw, wspiera ich w tworzeniu sytuacji edukacyjnych, które uczą, wzmacniają, budują więzi.

Konrad Sobczyk - mediator, facylitator, superwizor, trener umiejętności rozwiązywania konfliktów. Od dwudziestu lat współprowadzi ośrodek mediacji Mediatorzy.pl. W centrum jego pracy jest dialog i pomoc ludziom w przejściu od wzajemnych zarzutów do wzajemnego zrozumienia i akceptowalnego dla wszystkich porozumienia. Mediacyjnie i superwizyjnie ukształtowany w Berlinie i Heidelbergu. Członek Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych i MiKK e.V. Specjalizuje się w pracy z firmami, organizacjami i rodzinami.


III. WARSZTATY ROZWOJOWE  

Warsztaty - to spotkania o charakterze szkoleniowym skupione na podnoszeniu wiedzy i rozwoju kompetencji pracowników i pracowniczek warszawskich instytucji kultury. Warsztaty będą prowadzone przez specjalistki_ów z wybranej dziedziny dla maksymalnie 18-osobowej grupy osób z różnych instytucji/organizacji. Wśród tematów szkoleniowych zaplanowanych na 2024 rok są: style zarządzania w środowisku kulturalnym, udzielanie i odbieranie pracowniczych informacji zwrotnych, zarządzanie czasem pracy, tworzenie audiodeskrypcji, artystyczne strategie pracy ze społecznościami.  

KOSZT: 

Udział w pojedynczym warsztacie kosztuje 60 zł.  
Harmonogram warsztatów będzie na bieżąco aktualizowany na stronie internetowej Staromiejskiego Domu Kultury. 

Harmonogram 

 • 5.03.2024, godz. 10:00 - 15:30 - Style zarządzania zespołem w środowisku kulturalnym  (zrealizowane)
 • 17.04.2024, godz. 10:00 - 15:30 - Podstawy dobrej komunikacji w zespole – warsztat dla kierowniczek i kierowników zespołów (zrealizowane)
 • 22.05.2024, godz. 10:00 - 15:30 - Świadome budowanie kultury organizacyjnej (zrealizowane)

 • 14.06.2024, godz. 10:00-15:00 - Strategie działań artystycznych ze społecznościami

  Po jakie strategie możemy sięgać lub jakie pytania sobie stawiać, chcąc łączyć działanie twórcze i społeczne, edukacyjne i artystyczne?
  Czy sztuka może badać potrzeby, dostarczać rozwiązań, nieść zmianę?

  Warsztaty będą okazją do refleksji na temat możliwych narzędzi i sposobów pracy artystyczno-społecznej. Będą zachętą do uważnego przyglądania się swoim pragnieniom, umiejętnościom i wyborom a także do tego, by nie bać się selekcji i rezygnacji z celów i zamierzeń, które nie idą w parze z tym, co rozpoznajemy za kluczowe. 
  Jednym słowem będziemy sprawdzać, jakie strategie są dla nas możliwe i które z nich chcemy wybierać w projektach społeczno-artystycznych, które podejmujemy. Będzie czas przykładów, refleksji, projektowania, testowania i wymiany pomysłów. 

  Na warsztaty zapraszamy wszystkie osoby, które zajmują się kreowaniem i realizowaniem działań nastawionych na budowanie więzi ze społecznościami: osoby zarządzające projektami, tworzące programy instytucji, prowadzące zajęcia twórcze, działające w polu animacji kultury czy edukacji artystycznej.

  Prowadząca: Dorota Ogrodzka – artystka społeczna, pedagożka teatru, dramaturżka, reżyserka, trenerka i badaczka. Współprowadzi Stowarzyszenie Pedagogów Teatru, prowadzi zajęcia na wyższych uczelniach (Uw, PJATK i Akademia Teatralna). Jest jedną z kuratorek programowych Slot Art Festiwal. Wspiera tutorsko i mentorsko osoby artystyczne, liderskie, a także zespoły działające artystycznie, aktywistyczne, społecznie. Stale współpracuje z  organizacjami oraz instytucjami kultury i sztuki w Polsce i Europie. 

  Kiedy?: 14.06, godz. 10:00-15:00
  Koszt:60 zł

  Szczegóły dotyczące płatności zostaną przekazane mailowo po zakwalifikowaniu na warsztat (w celu zrealizowania transakcji istnieje możliwość wystawienia faktury). 

Formularz będzie aktywny od 28.05.2024 do wyczerpania miejsc.

Płatności są realizowane poprzez internetowy system sprzedaży Staromiejskiego Domu Kultury.


///

Kontakt w sprawie programu:  

Agata Kędzia, agata.kedzia@sdk.pl, 539 075 662  

1 obraz w galerii artykułu Program Rozwoju Warszawskich Kadr Kultury
1 / 1