(arch.) Rocznice literackie 2021

Informacja archiwalna

Rok 2021 Sejm i Senat ogłosiły rokiem Cypriana Kamila Norwida (200. rocznica urodzin), Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (100. rocznika urodzin), Tadeusza Różewicza (100. rocznica urodzin) i Stanisława Lema (100. rocznica urodzin). Ponieważ w zestawieniu tym nie znalazła się żadna kobieta, Staromiejski Dom Kultury do listy twórców-patronów roku dopisało Julię Hartwig. Rok 2021 to stulecie urodzin poetki, eseistki i tłumaczki, która przez wiele lat związana była prywatnie i twórczo z Warszawą. Dzięki wsparciu m.st. Warszawy SDK zorganizował szereg działań honorujących ww. pisarzy i pisarkę.

Na program obchodów złożyły się następujące działania i projekty:

PROGRAM REZYDENCJI LITERACKICH
PROGRAM STYPENDIALNY
TYDZIEŃ KSIĘGARŃ KAMERALNYCH i ANTYKWARIATÓW
DEBATY (otwierająca i podsumowująca program)
„CZYTAMY GDZIE INDZIEJ”
PROJEKCJA FILMU „AUTOR SOLARIS” oraz KONCERT „PIOSENKI ROBOTÓW”
KAMPANIA CYTATOWA NA MIEJSKICH NOŚNIKACH REKLAMOWYCH
WKŁADKA W NOTESIE NA 6 TYGODNI POŚWIĘCONA JULII HARTWIG
ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ JULII HARTWIG
WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI I NAUCZYCIELEK

1 obraz w galerii artykułu (arch.) Rocznice literackie 2021
1 / 1