WARSZAWSKA NAGRODA EDUKACJI KULTURALNEJ 2024 - NABÓR WNIOSKÓW

Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej to konkurs, którego głównym celem jest wyróżnienie lokalnych animatorek i animatorów, edukatorek i edukatorów, nauczycielek i nauczycieli, artystów i artystek, aktywistów i aktywistek za najlepsze projekty, programy i działania z zakresu edukacji kulturalnej, które były realizowane w roku poprzedzającym aktualną edycję nagrody i/lub w roku bieżącym, za który przyznawana jest Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej.

Autorzy i autorki najlepszych projektów otrzymają nagrody finansowe (łączna pula nagród wynosi 100 tys. złotych), a ich projekty staną się wyznacznikiem trendów oraz inspiracją dla osób zajmujących się edukacją kulturalną.

Nagrody zostaną wręczone laureatom i laureatkom na jesiennej uroczystości finałowej WNEK 2024, która będzie także okazją do integracji realizatorów i realizatorek projektów, wymiany doświadczeń, metod i narzędzi pracy oraz przestrzenią uruchomienia wspólnej refleksji o przyszłości działań edukacyjno-kulturalnych w Warszawie.

Czekamy na zgłoszenia do 30 czerwca 2024 r.

Od 2023 roku, wraz ze zmianą regulaminu WNEK, wprowadzone zostały nowe kategorie, w których przyznawana jest nagroda. Są one zgodne z dokumentem Edukacja Kulturalna w Warszawie.

Projekt można zgłosić do jednej z poniższych kategorii konkursowych:

1) różnorodne i wielokulturowe społeczeństwo
2) środowisko naturalne i klimat
3) kompetencje przyszłości
4) procesy twórcze
5) dziedzictwo kulturowe i tożsamość
6) wspólnoty lokalne
7) procesy włączające i dostępność

Kapituła WNEK złożona z praktyków i praktyczek kultury i edukacji, profesjonalistów i profesjonalistek z różnych obszarów związanych z edukacją kulturalną dokona wyboru laureatów i laureatek na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie oraz własnych eksperckich wniosków.

Nie zwlekaj, opowiedz o swoim projekcie już dziś!

///

Archiwum WNEK (2022 - …):

Edycja 2023:

Edycja 2022:

1 obraz w galerii artykułu WARSZAWSKA NAGRODA EDUKACJI KULTURALNEJ 2024 - NABÓR WNIOSKÓW
1 / 1