Konsultacje psychologiczne dla pracowniczek i pracowników warszawskich domów kultury - II nabór

30.9.22

Rok 2022 to dla wielu pracowniczek i pracowników warszawskich domów kultury czas wzmożonego napięcia oraz stresu spowodowanego trudnościami w organizacji i realizacji swoich obowiązków zawodowych. Kryzys ekonomiczny, wojna w Ukrainie i związane z nią wyzwania mogą zagrażać poczuciu bezpieczeństwa, potęgować stres i wystawiać na próbę umiejętności regulacji emocji.

Specyfika pracy merytorycznej w domach kultury wymaga szerokiego wachlarza kompetencji, gotowości na zmianę i elastyczności psychologicznej. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom i problemom, które dotykają szerokie grono pracowników_czek domów kultury, planujemy możliwość skorzystania z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego w formie indywidualnych konsultacji psychologicznych, prowadzonego przez psycholożkę o specjalności kliniczno-psychoterapeutycznej.

Konsultacja psychologiczna przewidziana jest jako 50-minutowe jednorazowe spotkanie, osadzone w kontekście wsparcia psychologicznego. Tematyka konsultacji nie jest ograniczona, to klient_ka wskazuje na potrzeby, które wyznaczają kierunek spotkania. Z uwagi na jednorazowy charakter, konsultacji nie poprzedza wywiad terapeutyczny; może zawierać elementy psychoedukacji, pracy nad konkretną umiejętnością, klaryfikacją wartości i potrzeb, radzeniem sobie z konfliktem lub być po prostu miejscem jakościowego spotkania z samą_mym sobą.

Konsultacje stacjonarne odbywają się w Staromiejskim Domu Kultury adres, na ostatnim piętrze, w związku z czym w trosce o Wasz komfort, polecamy zaplanowanie przybycia kilku minut przed wyznaczoną godziną. W razie utrudnień związanych z dostępnością architektoniczną prosimy o informację w sekcji uwagi w zgłoszeniu lub rezerwację konsultacji online.

Konsultacje psychologiczne mają charakter poufny, a psycholożkę obowiązuje tajemnica zawodowa, co oznacza, że żadna informacja, pozwalająca zidentyfikować klienta/tkę (z wyjątkiem jest zagrożenie zdrowia lub życia) nie zostanie przekazana osobom trzecim. W celach sprawozdawczych zostanie stworzony raport ewaluacyjny, zawierający ogólny opis procesu przeprowadzania konsultacji, wymiar godzinowy i główne trudności, z którymi borykają się pracownicy/czki DK, z wyłączeniem jakichkolwiek danych personalnych, które pozwoliłby zidentyfikować klienta/tkę. Dane i informacje o osobach korzystających z usług nie będą ujawniane i udostępniane osobom nieupoważnionym, są gromadzone dla celów statystycznych i badawczych, co pozwoli na konstruowanie i udoskonalanie oferty odpowiadającej realnym potrzebom.

Zgłoszenie zostanie rozpatrzone w ciągu dwóch tygodni od daty nadesłania formularza.

Nabór trwa do wyczerpania miejsc.

Zapisz się wypełniając formularz: https://forms.office.com/r/xNAZTyvUaW

Konsultacje rozpoczynamy od października.

Informacje o programie: "Program wzmacniania pracowników i pracowniczek warszawskich domów kultury"

1 obraz w galerii artykułu Konsultacje psychologiczne dla pracowniczek i pracowników warszawskich domów kultury - II nabór
1 / 1