(arch.) Program wzmacniania pracowniczek i pracowników warszawskich domów kultury - 2022

Program skierowany jest do pracowników i pracowniczek merytorycznych warszawskich DK, którzy_re zajmują się: animacją kultury, programem instytucji, promocją wydarzeń i wizerunkiem, kontaktami z odbiorcami działań, zajęciami stałymi i dotyczy osób z każdego szczebla hierarchii instytucji.

MODUŁ GŁÓWNY I OŚ PROGRAMU:

TURORING/MENTORING/WSPARCIE EKSPERTA - to metoda indywidualnej pracy rozwojowej dopasowanej do pracowników i pracowniczek DK. Tutor lub mentor towarzyszy pracownikowi, słucha, dzieli się własnym doświadczeniem, pomaga opracować strategie działania, rozwiązania problemu. Zadaniem tutora jest pomoc w osiągnieciu rozwoju, pójścia o krok dalej procesie, w projekcie, pogłębienie wiedzy i zdobywanie nowej.

O tutora można aplikować indywidualnie przez wypełnienie aplikacji i rozmowę indywidualną, pozwalającą dobrać tutora do osoby, która się zgłasza i jej konkretnych potrzeb czy kierunków w jakich chce się rozwijać. Informacje/zgłoszenia (link). [I. nabór zakończony]

Tutoring dla pracowniczek i pracowników warszawskich domów kultury - II nabór (link)

MODUŁY TOWARZYSZĄCE:

WARSZTATY KOMPETENCYJNE – spotkania o charakterze szkoleniowym skupione na poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i rozwoju tzw. kompetencji miękkich pracowników i pracowniczek merytorycznych warszawskich domów kultury. Warsztaty będą prowadzone przez specjalistę/kę z wybranej dziedziny i prowadzone na żywo lub online dla maksymalnie 20-osobowej grupy osób z różnych domów kultury. Wśród tematów zaplanowanych na 2022 rok znajdują się m.in.: instytucja zaangażowana - strategie działań w obliczu kryzysu migracyjnego, praca ze społecznościami lokalnymi w oparciu o zasoby (metoda ABCD), komunikacja i stawianie granic, zjawisko traumy społecznej - sposoby i reakcje, role społeczne i ich wpływ na funkcjonowanie w instytucji kultury.
Warsztat: "Instytucja zaangażowana - pracowniczki_cy domów kultury w obliczu kryzysu migracyjnego"
Warsztat: "Metoda ABCD w pracy ze społecznościami lokalnymi w zmianie"

22.9.22 / G.10:00 - Komunikacja i stawianie granic - warsztaty kompetencyjne dla pracowniczek_ów domów kultury

26.10.2022 / G.10:00 - Po co domom kultury współpraca międzynarodowa? - warsztaty dla pracowniczek_ów domów kultury

17.11.22 / G.10:00 - Komunikacja i stawianie granic - warsztaty kompetencyjne dla pracowniczek_ów domów kultury

DZIAŁANIA SIECIUJĄCE

Sieciowanie i integracja pracowników i pracowniczek DK – obszar działań związanych z organizacją bezpiecznych warunków do wzajemnego poznawania się, integracji i konsolidacji środowiska pracowników DK. Podstawowym celem spotkań będzie sieciowanie, nawiązywanie współpracy, wymiana wiedzy i doświadczeń oraz kreowanie kultury wzajemnej pomocy, wsparcia i wymiany zasobów między warszawskimi domami kultury. W planach m.in.: wizyty studyjne, spacery, warsztaty ogrodnicze i spotkania kulinarne. Podczas spotkań będziemy zachęcać pracowniczki i pracowników do dyskusji na tematy społecznie ważne i aktualne np. wojny w Ukrainie.

SUPERWIZJE DLA ZESPOŁÓW

Superwizje to spotkania, podczas który w bezpiecznej przestrzeni i przy udziale superwizora grupa będzie mogła podzielić się swoimi doświadczeniami, dobrymi praktykami, swobodnie porozmawiać o wyzwaniach i trudnościach swojej pracy, dać sobie czas na refleksje na temat komunikacji, kultury pracy, a także pracować nad rozwiązaniami konfliktów. Informacje/zgłoszenia (link). [I. nabór zakończony]

Superwizje grupowe dla pracowniczek i pracowników warszawskich domów kultury - II nabór

INDYWIDUALNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Okres pandemii, wojna w Ukrainie to dla wielu pracowniczek i pracowników to czas wzmożonego napięcia oraz stresu spowodowanego trudnościami w organizacji i realizacji swoich obowiązków zawodowych. Specyfika pracy merytorycznej w domach kultury wymaga szerokiego wachlarza kompetencji, gotowości na zmianę i psychicznej odporności (zarówno przed pandemią, w jej trakcie, jak i po zakończeniu okresu izolacji). Wychodząc naprzeciw wyzwaniom i problemom, które dotykają szerokie grono pracowników_czek DK planujemy możliwość skorzystania z bezpłatnych porad i konsultacji psychologicznych. Spotkania będą miały charakter indywidulany. Informacje/zgłoszenia (link). [I. nabór zakończony]

Konsultacje psychologiczne dla pracowniczek i pracowników warszawskich domów kultury - II nabór

1 obraz w galerii artykułu (arch.) Program wzmacniania pracowniczek i pracowników warszawskich domów kultury - 2022
2 obraz w galerii artykułu (arch.) Program wzmacniania pracowniczek i pracowników warszawskich domów kultury - 2022
3 obraz w galerii artykułu (arch.) Program wzmacniania pracowniczek i pracowników warszawskich domów kultury - 2022
4 obraz w galerii artykułu (arch.) Program wzmacniania pracowniczek i pracowników warszawskich domów kultury - 2022
1 / 4