Leżakowanie z baśniami Ani Grzymały

27.5.23 / G.15:00

27.05.2023 (sobota) godz. 15:00

Zapraszamy do Galerii Promocyjnej na Leżakowanie z bajkami Ani Grzymały, podczas którego wspólnie posłuchamy baśni z serii "Baśnie Ursynowskie" napisanych przez artystkę.
Jeśli masz ochotę weź ze sobą karimatę i koc.

Link do fb: https://www.facebook.com/events/549903477312521

Ania Grzymała - absolwentka Wydziału Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Działa w grupie artystycznej “Dwie Osoby”, którą współtworzy z Julią Woronowicz. Autorka zbioru współczesnych baśni pod tytułem “Baśnie Ursynowskie”. Zdobywczyni wyróżnień redakcji “NN6T” i “Contemporary Lynx” oraz firmy “Royal Talens” w 10. edycji konkursu malarskiego Nowy Obraz Nowe Spojrzenie organizowanego przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Finalistka 20. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii, laureatka nagrody w postaci rezydencji w Międzynarodowym Laboratorium Kultury Sokołowsko.

Ania Grzymała - a graduate of the Painting Department of the Academy of Fine Arts in Warsaw. She works in the artistic group "Two Persons" with Julia Woronowicz. She is an author of a collection of contemporary fairy tales entitled “Ursynów Fairy Tales”. She is a winner of awards from the "NN6T" and "Contemporary Lynx" magazines and the company "Royal Talens" in the 10th edition of the painting competition “Nowy Obraz Nowe Spojrzenie” organized by the University of Arts in Poznań. She is a finalist of the 20th edition of the Hestia Artistic Journey Competition and a winner of the residency award at the International Laboratory of Culture in Sokołowsko.

Аня Ґжимала - випускниця факультету живопису Академії образотворчих мистецтв у Варшаві. Активна учасниця мистецької групи "Дві особи", яку вона заснувала разом з Юлією Воронович. Авторка збірки сучасних казок під назвою "Урсинівські казки". Лауреат відзнак від редакцій "NN6T" та "Contemporary Lynx", а також компанії "Royal Talens" на 10-му конкурсі живопису "Nowy Obraz Nowe Spojrzenia", організованому Університетом мистецтв у Познані. Фіналістка 20-го конкурсу "Мистецька подорож Гестії", володар нагороди у вигляді резиденції в Міжнародній лабораторії культури ім. Соколовськогоa

1 obraz w galerii artykułu Leżakowanie z baśniami Ani Grzymały
1 / 1