LIDERHUB - informacje

10.7.23

LiderHub to specjalna ścieżka szkoleń dla osób, które chciałyby wzmocnić swoje kompetencje liderskie i zdobyć wiedzę potrzebną do tego, by w przyszłości pełnić funkcje kierownicze w domach kultury lub zarządzać instytucjami.

Głównym celem modułu jest wzmocnienie grupy liderów i liderek i wyposażenie ich odpowiednie kompetencje poprzez narzędzia i metody, które pozwolą im z większą łatwością: zarządzać własnymi zasobami (“ja” jako lider/ka), zarządzać zespołami i komunikować się w grupie (“my” jako zespół), budować, ścieżkę kariery czy planować swoją drogę zawodową w kontekście aplikowania na stanowiska kierownicze i dyrektorskie (instytucja w szerszym kontekście – miasto, prawo, programy i strategie). Drugim celem jest zintegrowanie grupy uczestników/czek LiderHub, tak by była dla siebie wsparciem i punktem odniesienia podczas całego kursu.

Kurs został zaprogramowany w oparciu o wiedzę ekspertek: Brygidy Dynisiuk – komunikacja i działania w modalności NVC; Małgorzaty Mostek – kwestie prawne i organizacyjne w tym planowanie strategiczne, pozyskiwanie grantów; Agnieszki Szelągowskiej – zasoby i kompetencje liderskie; oraz zespołu programowego Staromiejskiego Domu Kultury.

Zgodnie z założeniami modułu odbędzie się pięć weekendowych zjazdów w drugiej połowie 2023 roku:

 • 15 września (piątek) 17:30 - kick off meeting
 • 23-24 września (w godz. 9:30-16:30)
 • 7-8 października (w godz. 9:30-16:30)
 • 21-22 października (w godz. 9:30-16:30)
 • 18-19 listopada (w godz. 9:30-16:30)
 • 2-3 grudnia (w godz. 9:30-16:30)

Wśród szkoleń znajdą się tematy takie jak:

 • Budowanie zespołu – ćwiczenia w terenie;
 • Komunikacja NVC;
 • Ja jako lider/ka; Kompetencje (inter) personalne;
 • Trudne komunikaty i zarządzanie frustracją;
 • Dream big, act now – zarządzanie strategiczne;
 • Cele strategiczne i operacyjne;
 • Struktura organizacji instytucji – modele;
 • Planowanie i delegowanie zadań;
 • Równowaga i odporność w pracy w kulturze;
 • Etyczne miejsce pracy;
 • Zapobieganie wypaleniu zawodowemu.

Osią zjazdów będzie trening zadaniowy dla grup liderskich, jest to forma szkolenia oparta o naukę w działaniu. Uczestnicy/czki szkolenia wezmą udział w stworzonych przez siebie projektach w charakterze opiekuna/ki projektu lub trenera/ki. Uzyskają unikatową możliwość wdrażania nabywanych umiejętności w życie i weryfikowania ich w kontakcie z zespołem. Trening daje doświadczenie zespołowej pracy nad przygotowaniem i prowadzeniem swoich działań.

Nabór zgłoszeń potrwa od 21 sierpnia do 6 września (środa) do końca dnia.
Pierwszym etapem będzie wypełnienie formularza, który udostępnimy w dniu rozpoczęcia naboru.
W dniach 11-12 września prowadzone będę rozmowy rekrutacyjne.

Wymagany jest udział w całym cyklu. Nie przewidujemy możliwości udziału tylko w wybranych szkoleniach.

Kurs jest bezpłatny i realizowany w ramach Programu Wzmacniania Pracowników i Pracowniczek Warszawskich Domów Kultury (dla osób, które zajmują się: animacją kultury, pracą projektową, programem instytucji).

1 obraz w galerii artykułu LIDERHUB - informacje
1 / 1