НАИВЫСШАЯ ФОРМА ИСКУССТВА: экскурсия на русском языке

22.10.22 / G.13:00

22 октября 2022 г.ч. 13:00
Приглашаем на экскурсию по выставке «Высшая форма искусства» которую возглавит Ольга Мжельская, куратор из Беларуси.

Ольга Мжельская – арт-менеджер, куратор и журналист из Беларуси. Ольга организатор художественных фестивалей и выставок, образовательных проектов для работников культуры, соавтор книг о белорусском искусстве для детей, автор серии интервью с белорусскими женщинами "Эмансипация". Живет в Варшаве с лета 2021 года. Автор терапевтического проекта для беларусских эмигрантов с совместным посещением музейных экспозиций Варшавы. Сотрудничает с Музем современного искусства в Варшаве Она ведет аккаунты об искусстве в Телеграм и Инстаграм под псевдонимом Little Hedonist.
Дополнительная информация о выставке: https://sdk.pl/wydarzenia/najwyzsza-forma-sztuki/

///

NAJWYŻSZA FORMA SZTUKI: oprowadzanie po rosyjsku

22 października 2022 godz. 13:00
Zapraszamy na oprowadzanie po wystawie "Najwyższa forma sztuki", które poprowadzi Olga Mzhelskaya, kuratorka z Białorusi.

Olga Mzhelskaya - menadżerka sztuki, kuratorka i dziennikarka z Białorusi. Organizatorka festiwali artystycznych i wystaw, projektów edukacyjnych dla pracowników kultury. Współautorka książek o białoruskiej sztuce dla dzieci. Autorka cyklu wywiadów z kobietami białoruskimi “Emancypacja”. W Warszawie mieszka od lata 2021 roku. Jest autorką projektu terapeutycznego dla emigrantów białoruskich ze wspólnym zwiedzaniem muzeów w Warszawie. Współpracuje z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Prowadzi konta o tematyce artystycznej i sztuce na Telegramie i Instagramie jako Little Hedonist.

1 obraz w galerii artykułu НАИВЫСШАЯ ФОРМА ИСКУССТВА: экскурсия на русском языке
1 / 1