«Прикордоння»: зустріч навколо вистави українською мовою

19.2.22 / G.13:00

19 лютого 2022 року о 13:00

Провідник: Тарас Гембік

Запрошуємо на оригінальну екскурсію українською мовою по виставці документальної фотографії «Прикордоння» Кароля Григорука в галереї «Промоційна». Тарас розповість про роботу Кароля Григорука, як фотографа та активіста через призму власного міграційного досвіду.

Тарас Гембік - працівник культури, перформер, який народився в Україні. Протягом трьох років він співпрацює з Музеєм сучасного мистецтва у Варшаві, де проводить екскурсії, перекладаючи мистецтво мовою особистої емпатії та власного досвіду . Його діяльність у музеї також передбачає залучення мігрантів/мігранток та їхніх поглядів та досвіду до життя та публічної програми Музею. Разом із Марією Бебурією творять колектив «БЛИЗКІСТЬ», який фокусується на створенні багатоповерхневої спільноти людей з досвідом міграції.

Необхідні записи: galeriapromocjska@sdk.pl

Детальніше про виставку: https://sdk.pl/wydarzenia/pogranicza-wystawa-fotografii-karola-grygoruka/

/////

POGRANICZA: oprowadzanie w języku ukraińskim

19 lutego 2022 godz. 13:00

prowadzenie: Taras Gembik

Zapraszamy na autorskie oprowadzanie w języku ukraińskim po wystawie fotografii dokumentalnej “Pogranicza” Karola Grygoruka w Galerii Promocyjnej. Taras opowie o pracy Karola Grygoruka jako fotografa i aktywisty przez pryzmat swoich doświadczeń związanych z migracją.

Taras Gembik - pracownik kultury, performer pochodzący z Ukrainy. Od trzech lat współpracuje z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, w którym oprowadza po wystawach tłumacząc sztukę na język osobistej empatii i doświadczeń związanych z migracja. Jego działalność w MSN-ie polega również na włączaniu migrantek/tów oraz ich perspektywy i doświadczenia w życie i program publiczny Muzeum. Razem z Marią Beburią tworzy kolektyw „BLYZKIST” (ukr. bliskość), który skupia się na tworzeniu wielopoziomowej wspólnoty osób z doświadczeniem migracji.

Obowiązują zapisy: galeriapromocyjna@sdk.pl

Więcej o wystawie: https://sdk.pl/wydarzenia/pogranicza-wystawa-fotografii-karola-grygoruka

1 obraz w galerii artykułu «Прикордоння»: зустріч навколо вистави українською мовою
1 / 1