POGRANICZA / wystawa fotografii Karola Grygoruka

11.2 — 2.4.22

Wydarzenia towarzyszące:

- 19.02.2022 godz. 13:00 - «Прикордоння»: зустріч навколо вистави українською мовою / oprowadzanie w języku ukraińskim
- 26.02.2022 godz. 12:00 - Oprowadzanie autorskie Karola Grygoruka
- 12.03.2022 godz. 13.00 - BORDERLANDS: networking for migrant artist (zapraszamy także przedstawicielki i przedstawicieli warszawskich instytucji kultury!)
- 26.03.20222 godz. 13.00 - ПОГРАНИЧЬЯ: экскурсии на русском языке / oprowadzanie w języku rosyjskim
- 29.03.2022 godz. 17.00 - "Doświadczenie pogranicza": warsztaty Strefy WolnoSłowej dla nauczycieli
- 02.04.2022 godz. 12.00 - Oprowadzanie autorskie Karola Grygoruka

 • PODCAST "45 MINUT" | ANNA ALBOTH I KAROL GRYGORUK - posłuchaj!
 • "POGRANICZA"
  Karol Grygoruk
  11 lutego - 2 kwietnia 2022
  Galeria Promocyjna, Staromiejski Dom Kultury
  otwarcie: 11 lutego godz. 18:00

  Od 2018 roku Karol Grygoruk razem z dziennikarką i aktywistką Anną Alboth śledzą losy uchodźców i uchodźczyń, którzy starają przedostać się do Europy. Pracowali na wszystkich najważniejszych szlakach migracyjnych dokumentując rzeczywistość w formalnych i nieformalnych obozach dla uchodźców. Raportowali m.in. o kryzysie humanitarnym na Wyspach Kanaryjskich, wyzysku migrantek na plantacjach hiszpańskiej Almerii, problemie uchodźczej bezdomności na ulicach europejskich stolic i łamaniu praw człowieka w przygranicznych polskich lasach.
  W swojej praktyce dokumentalnej, Grygoruk świadomie rezygnuje z klasycznej koncepcji decydującego momentu, konfrontując nas z codziennością wykluczenia i systemowej przemocy. Tworząc czarno-białe szerokie plany i statyczne portrety, celowo unika budowania niebezpiecznych newsowych narracji. Szuka nowych form reprezentacji, które przeciwstawiają się sensacyjności i “chwilowemu oburzeniu” (Judith Butler). Cykl jest próbą obiektywnej i ewidencyjnej dokumentacji, która jedynie pozornie stoi w sprzeczności z zaangażowaniem autora. Grygoruk neguje archaiczny rozdział między pracą fotografa i aktywisty.
  Długoterminowy projekt „Pogranicza / Borderlands” to wielowątkowa opowieść o doświadczeniu uchodźstwa, nadziei, “straconych złudzeniach” i inercji Starego Kontynentu. Pokazane w przestrzeni galerii fotografie, wybrane spośród tysiąca kadrów zrealizowanych na przestrzeni ostatnich lat, to próba szerokiego spojrzenia i zrozumienia współczesnego zjawiska migracji w obliczu narastającego kryzysu humanitarnego na pograniczach Unii Europejskiej.

  Mapa wystawy z opisem (pobierz)

  Organizatorzy:
  Galeria Promocyjna, Staromiejski Dom Kultury
  RATS Agency

  Kuratorki:
  Michalina Sablik, Kaja Werbanowska

  Partnerzy:
  Goethe Institut
  ZAiKS
  Minority Rights Group International
  Grupa Granica
  Amnesty International
  book&art

  Patroni medialni:
  Magazyn Pismo
  NN6T
  newonce
  Elle


  /////

  "Borderlands"
  Karol Grygoruk
  11 February - 2 April 2022
  Galeria Promocyjna, Staromiejski Dom Kultury
  opening: 11 February 6 p.m.

  Karol Grygoruk has partnered with journalist and activist Anna Alboth to follow refugees trying to get into Europe since 2018. Karol and Anna have worked on all major migration routes, documenting the developments in formal and informal refugee camps. They have shared reports of the humanitarian crisis in the Canary Islands, the exploitation of female migrants in plantations in the Spanish Almeria, the problem of refugee homelessness in the streets of Europe and human rights violations in the frontier forests of Poland.
  In his documentary practice, Grygoruk has intentionally stayed away from the classic concept of critical moments. Instead, he exposes his audience to the day-to-day reality of exclusion and systemic violence. By creating wide black-and-white shots and static portraits, he has made a point of avoiding the build-up of a perilous news narrative. He is in search of new forms of representation that counterbalance luridness and “momentary outrage” (Judith Butler). The series seeks to put together an unbiased registry of realities that only apparently contradicts the author’s engagement. Grygoruk has done away with the archaic divide between the role of a photographer and an activist.
  The long-term Pogranicza/Borderlands project is a multithreaded narrative about experiencing displacement, hope, ‘lost illusions’, and inertia of the Old Continent. The photographs displayed in the gallery space, selected from a set of one thousand frames shot in recent years are an attempt at a broad review and understanding of the contemporary migration phenomenon in the face of the growing humanitarian crisis on European Union’s borders.

  Exhibition map with description (download)

  Organisers:
  Galeria Promocyjna, Staromiejski Dom Kultury
  RATS Agency

  Curators:
  Michalina Sablik, Kaja Werbanowska

  Partners:
  Goethe Institut
  ZAiKS
  Minority Rights Group International
  Grupa Granica
  Amnesty International
  book&art

  Media Partners:
  Pismo Magazine
  NN6T
  newonce
  Elle

  1 obraz w galerii artykułu POGRANICZA / wystawa fotografii Karola Grygoruka
  2 obraz w galerii artykułu POGRANICZA / wystawa fotografii Karola Grygoruka
  1 / 2