Superwizje grupowe dla pracowników i pracowniczek warszawskich domów kultury - II nabór

30.9.22

Superwizje to spotkania rozwojowe, podczas których w bezpiecznej przestrzeni i przy udziale superwizora_ki grupa będzie mogła wspólnie zastanowić się nad wyzwaniami codziennej pracy czy relacjom w zespole. W trakcie superwizji pracowniczki i pracownicy domów kultury będą mogły_li podzielić się swoimi doświadczeniami, porozmawiać o wyzwaniach i trudnościach swojej pracy, dać sobie czas na refleksje na temat komunikacji, kultury pracy, bądź pracować nad rozwiązaniem konkretnej trudności zespołowej. Superwizja porusza wewnętrzne sprawy zespołu, a nie skupia się na ocenie funkcjonowania całej instytucji. Wszystkie osoby, których dotyczy temat spotkania powinny być na nim obecne (w tym osoby kierujące zespołem). Wybrane zespoły odbędą dwa 2-godzinne spotkania.

Cele superwizji: 

  • przyjrzenie się konkretnemu obszarowi działania zespołu, np. komunikacji bądź relacjom w zespole,
  • pogłębienie refleksji na temat wspólnego działania,
  • wzmocnienie kompetencji zespołów i kompetencji indywidualnych pracowników i pracowniczek DK,  
  • wspieranie efektywnej pracy, 
  • zapobieganie wypaleniu zawodowemu. 


W 2022 roku w ramach Programu Wzmacniania Pracowników i Pracowniczek Warszawskich Domów Kultury z superwizji będą mogły skorzystać grupy (1-8 osób). Zespół rozumiany jest jako dział funkcjonujący często w strukturze domu kultury, ale także jako grupa ludzi powołana do konkretnego zadania np. w ramach jednego projektu. W ramach superwizji odbędą się dwa spotkania po 2h.

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.office.com/r/hWQwKByn1J

Zgłoszenie zostanie rozpatrzone w ciągu dwóch tygodni od daty nadesłania formularza.
Nabór trwa do wyczerpania miejsc.

Informacje o programie: "Program wzmacniania pracowników i pracowniczek warszawskich domów kultury"

1 obraz w galerii artykułu Superwizje grupowe dla pracowników i pracowniczek warszawskich domów kultury - II nabór
1 / 1