Superwizje grupowe w ramach Programu Wzmacniania | wolne miejsca!

11.3.24

Mamy jeszcze miejsca na Superwizje grupowe w ramach Programu Wzmacniania Pracowniczek i Pracowników Warszawskich Domów Kultury.

Superwizje to spotkania rozwojowe, podczas których w bezpiecznej przestrzeni i przy udziale superwizora_ki grupa będzie mogła wspólnie zastanowić się nad wyzwaniami codziennej pracy czy relacjom w zespole.

W trakcie superwizji pracowniczki i pracownicy domów kultury będą mogły_li podzielić się swoimi doświadczeniami, porozmawiać o wyzwaniach i trudnościach swojej pracy, dać sobie czas na refleksje na temat komunikacji, kultury pracy, bądź pracować nad rozwiązaniem konkretnej trudności zespołowej.
Superwizja porusza wewnętrzne sprawy zespołu, a nie skupia się na ocenie funkcjonowania całej instytucji. Wszystkie osoby, których dotyczy temat spotkania powinny być na nim obecne (mogą być to też osoby kierujące zespołem). Wybrane zespoły odbędą dwa 2-godzinne spotkania.

Cele superwizji:

  • przyjrzenie się konkretnemu obszarowi działania zespołu, np. komunikacji bądź relacjom w zespole,
  • pogłębienie refleksji na temat wspólnego działania,
  • wzmocnienie kompetencji zespołów i kompetencji indywidualnych pracowników i pracowniczek DK,
  • wspieranie efektywnej pracy,
  • integracja zespołów,
  • zapobieganie wypaleniu zawodowemu.


Prowadzenie - Marta Henzler - absolwentka socjologii UW, studiów podyplomowych w obszarach: animacja współpracy środowiskowej, superwizja (Uniwersytet Gdański), rewitalizacja (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka), Szkoły Trenerów STOP, Szkoły Treningu Grupowego. Związana ze stowarzyszeniem BORIS. Pracuje rozwojowo z przedstawicielami i przedstawicielkami instytucji i organizacji, grup nieformalnych, sąsiedztw, partnerstw, wspiera ich w tworzeniu sytuacji edukacyjnych, które uczą, wzmacniają, budują więzi.

W 2024 roku w ramach Programu Wzmacniania Pracowników i Pracowniczek Warszawskich Domów Kultury z superwizji będą mogły skorzystać grupy (2-8 osób). Zespół rozumiany jest jako dział funkcjonujący często w strukturze domu kultury, ale także jako grupa ludzi powołana do konkretnego zadania np. w ramach jednego projektu.

Przyjmujemy zgłoszenia także od zespołów, które odbyły superwizje w 2023 r.

1 obraz w galerii artykułu Superwizje grupowe w ramach Programu Wzmacniania | wolne miejsca!
1 / 1