PROGRAM ROZWOJU WARSZAWSKICH KADR KULTURY | SUPERWIZJE / MEDIACJE DLA ZESPOŁÓW | ZAPISY

13.2.24

Zapraszamy pracowniczki i pracowników warszawskich instytucji kultury (w tym kadrę zarządzającą), organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów zajmujących się realizowaniem działalności kulturalnej na terenie Warszawy, w szczególności do instytucji miejskich tj. bibliotek, muzeów, teatrów do wzięcia udziału w całorocznym Programie Rozwoju Warszawskich Kadr Kultury.

Celem Programu jest wspieranie pracowniczek i pracowników instytucji w rozwoju, a także w sytuacjach, w których w zespole/projekcie/instytucji zdarzają się trudności. Wykwalifikowana kadra trenerska zaprasza do udziału w warsztatach rozwojowych, procesach tutorskich, superwizjach i mediacjach grupowych. Proponowane moduły umożliwiają pracownikom i pracowniczkom zdobywanie nowej wiedzy branżowej, rozwijanie kompetencji miękkich, jak i podnoszenie kwalifikacji w obszarze rozwiązywania konfliktowych sytuacji.  

Od 13 lutego zapraszamy do zapisywania się na SUPERWIZJE / MEDIACJE DLA ZESPOŁÓW.

Superwizje - to spotkania, podczas których w bezpiecznej przestrzeni i przy udziale superwizora_ki grupa będzie mogła podzielić się swoimi doświadczeniami, swobodnie porozmawiać o wyzwaniach i trudnościach swojej pracy, dać sobie czas na refleksje na temat komunikacji czy kultury pracy. Natomiast mediacje są zalecane w sytuacjach, w których zespoły doświadczają nieporozumień, trudności, konfliktów. Mediacje pomagają pracować nad ich rozwiązaniem poprzez stworzenie warunków, w których strony sporu w obecności trenera mogą usłyszeć siebie nawzajem, wymienić się argumentacją, potrzebami.  

Wybrane zespoły są zobowiązane do odbycia min. dwóch 2-godzinnych spotkań. Opłata za 4h superwizji / mediacji wynosi 200 zł. 

1 obraz w galerii artykułu PROGRAM ROZWOJU WARSZAWSKICH KADR KULTURY | SUPERWIZJE / MEDIACJE DLA ZESPOŁÓW | ZAPISY
1 / 1