Warsztaty kompetencyjne - Świadomość, akceptacja i działanie - trening elastyczności psychologicznej w 6 krokach | ZAPISY

12.4.24

Zapraszamy pracowniczki i pracowników warszawskich domów kultury na kolejne warsztaty kompetencyjne w ramach Programu Wzmacniania Pracowniczek i Pracowników Warszawskich Domów Kultury* pt. "Świadomość, akceptacja i działanie – trening elastyczności psychologicznej w sześciu krokach".

Kiedy?
12 kwietnia w godz.: 10.00-15.00 (w tym przerwa na lunch).
Gdzie?
W Staromiejskim Domu Kultury, Rynek Starego Miasta 2.

Warsztaty stanowią przybliżenie modelu elastyczności psychologicznej (ACT) jako zestawu narzędzi do kształtowania zaangażowanego, opartego o wartości działania. Liczne badania pokazują, że treningi oparte o techniki ACT zmniejszają objawy zaburzeń lękowo-depresyjnych oraz zapobiegają wypaleniu zawodowemu, na które narażone są osoby pracujące w sektorze kultury.
Formuła spotkania zakłada doświadczenie sześciu procesów (heksafleks ACT), składających się na elastyczność psychologiczną – umiejętność bycia obecnym i otwartym w bieżącej chwili oraz podejmowania działania zgodnego z własnymi wartościami.
Osoby uczestniczące w warsztatach będą miały okazję przećwiczyć aktywną akceptację, kontakt z chwilą obecną i uważne dystansowanie się od myśli. Ważny element treningu stanowić będzie eksplorowanie własnych wartości, czyli wewnętrznego azymutu, który nadaje sens i kierunek zaangażowanemu działaniu. Przyjrzymy się też rolom i etykietom, które ograniczają możliwość wzrostu w miejscu pracy.

Formularz będzie czynny do 10 kwietnia do godz. 10.00.

Spotkanie poprowadzi Paula Markowska - psycholożka i psychoterapeutka w trakcie szkolenia, diagnostka, certyfikowana trenerka TUS. Ukończyła 5-letnie studia magisterskie na kierunku „psychologia o specjalności kliniczno-psychoterapeutycznej (AEH)” i studia podyplomowe z diagnozy psychologicznej w praktyce klinicznej (SWPS). Warsztat terapeutyczny zdobywała w ramach Studium Terapii Akceptacji i Zaangażowania ACT w pracy z dziećmi i młodzieżą, licznych szkoleń z zakresu terapii ACT dla dorosłych, kursie interwencji kryzysowej i szkolenia Treningu Umiejętności Społecznych. Aktualnie w trakcie 4-letniej szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Łączy sferę pomagania z działalnością naukową. Oprócz praktyki psychologicznej, w ramach której wspiera osoby doświadczające trudności natury psychicznej, pracuje jako wykładowczyni akademicka, nauczycielka IB oraz psychoedukatorka.

W warsztatach może wziąć udział maksymalnie 20 osób.
Osoby zapisane otrzymają do wypełnienia dodatkowy formularz z pomiarem elastyczności psychologicznej.

Link do wydarzania na fb: https://fb.me/e/4qjA1EoGX

Więcej informacji o Programie: https://sdk.pl/projekty/program-wzmacniania-pracowniczek-i-pracownikow-warszawskich-domow-kultury/

1 obraz w galerii artykułu Warsztaty kompetencyjne - Świadomość, akceptacja i działanie - trening elastyczności psychologicznej w 6 krokach | ZAPISY
2 obraz w galerii artykułu Warsztaty kompetencyjne - Świadomość, akceptacja i działanie - trening elastyczności psychologicznej w 6 krokach | ZAPISY
1 / 2