45 minut
45 minut
BAJKOTERAPIA 2023 | bajka Agnieszki Guściory-Kens pt.: (Nie)Lotek
/

Bajka Agnieszki Guściory-Kens pt.: (Nie)Lotek jest efektem pracy w ramach kursu BAJKOTERAPIA, zorganizowanego w 2023 roku w Staromiejskim Domu Kultury (więcej: https://sdk.pl/projekty/bajkoterapia/). Uczestnicy Kursu, na jego zakończenie, samodzielnie pisali oraz ilustrowali krótkie bajki. Motywami bajek / baśni były problemy, które autorki i autor dostrzegli w swoim środowisku pracy z dziećmi lub w najbliższym otoczeniu rodzinno-towarzyskim.

Mamy nadzieję, że zaprezentowane teksty zainspirują czytelników (słuchaczy) do tworzenia własnych opowieści.

Plik w formacie PDF: https://sdk.pl//content/uploads/2023/07/A.Gusciora-Kens.-NieLotek.pdf