ŚWIADOME BUDOWANIE KULTURY ORGANIZACYJNEJ – OPŁATA ZA WARSZTAT

60,00 

Cena w ostatnich 30 dniach nie zmieniła się

Koszt udziału w pojedynczym warsztacie.
Wszystkie zamówienia zostaną potwierdzone wystawieniem faktury.

Instrukcja (prosimy przeczytać!)
instrukcja wypełniania formularza podczas dalszych czynności zamawiania (po etapie: Przejdź do płatności)

  • Faktury imienne:
    – podaj w danych do płatności swoje dane osobowe, adres, telefon, mail etc.; w okienku po prawej stronie [„Uwagi do zamówienia„] nie wpisuj nic (chyba że chcesz coś nam przekazać:) [przykład zamówienia]
  • Faktury „firmowe”:
    jeśli zamówienie opłacasz sam/sama lub robi to dział księgowy Twojej instytucji, to: podaj w danych do płatności swoje imię i nazwisko, a jako adres dane adresowe instytucji (telefon, email – jak chcesz, prywatny albo firmowy); w okienku po prawej stronie [„Uwagi do zamówienia„] podaj wszystkie niezbędne dane firmowe do faktury (nazwa firmy, adres, NIP, tel. i email do księgowości) [przykład zamówienia]

 

Opis

Zapraszamy na warsztat Świadome budowanie kultury organizacyjnej.
Prowadzenie: Lena Rogowska-Lewandowska

22 maja, godz. 10.00-15:30

Kultura organizacyjna jest tym czym w instytucji oddychasz na co dzień – wyznacza niepisane wymogi zachowania, opisuje normy, wartości, sposoby komunikowania się, rytuały, mity i tabu. Świadome budowanie kultury organizacyjnej to możliwość wpływu na codzienne zachowania osób pracujących w instytucji – wzmocnienie współpracy, zaangażowanie i gotowości do uczenia się.   Jaka kultura organizacyjna funkcjonuje w twojej instytucji kultury? Jak budujesz kulturę organizacyjną w zespołach realizujących projekty? Podczas warsztatów poznamy narzędzia do badania kultury organizacyjnej i przyjrzymy się elementom, które tworzą kulturę w waszych instytucjach. Korzystając z badań neuronauki, pomysłów biznesowych, oraz rozwiązań stosowanych w różnych instytucjach kultury pokażę zestaw rozwiązań i procedur pozwalających świadomie budować kulturę, która będzie wzmacniać twoją instytucję kultury.

Koszt: 60 zł

Lena Rogowska-Lewandowska 
„Jestem trenerką równościową i facylitatorką. Od kilkunastu lat współpracuję z instytucjami (biznes, uczelnie wyższe, kultura, NGO) ucząc przeciwdziałania dyskryminacji i czerpania korzyści z różnorodności. Łączę Porozumienie bez Przemocy z podejściem antydyskryminacyjnym”

///

Szczegółowe Informacje o Programie Rozwoju Warszawskich Kadr Kultury, regulaminy etc. (link do strony SDK)
Regulamin Sklepu internetowego SDK