TUTORING INTERPERSONALNY – OPŁATA ZA (SUB)MODUŁ

300,00 

Cena w ostatnich 30 dniach nie zmieniła się

Koszt udziału w pojedynczym procesie tutorskim.

Wszystkie zamówienia zostaną potwierdzone wystawieniem faktury.

Instrukcja (prosimy przeczytać!)
instrukcja wypełniania formularza podczas dalszych czynności zamawiania (po etapie: Przejdź do płatności)

  • Faktury imienne:
    – podaj w danych do płatności swoje dane osobowe, adres, telefon, mail etc.; w okienku po prawej stronie [„Uwagi do zamówienia„] nie wpisuj nic (chyba że chcesz coś nam przekazać:) [przykład zamówienia]
  • Faktury „firmowe”:
    jeśli zamówienie opłacasz sam/sama lub robi to dział księgowy Twojej instytucji, to: podaj w danych do płatności swoje imię i nazwisko, a jako adres dane adresowe instytucji (telefon, email – jak chcesz, prywatny albo firmowy); w okienku po prawej stronie [„Uwagi do zamówienia„] podaj wszystkie niezbędne dane firmowe do faktury (nazwa firmy, adres, NIP, tel. i email do księgowości) [przykład zamówienia]

 

Opis

Tutoring – to metoda indywidualnej pracy rozwojowej dopasowanej do pracowników i pracowniczek instytucji kultury. Tutor_ka towarzyszy pracownikowi, słucha, dzieli się własnym doświadczeniem, pomaga opracować strategie działania, rozwiązania problemu. Zadaniem tutora_ki jest pomoc w osiągnieciu rozwoju, pójścia o krok dalej procesie, w projekcie, zdobyciu nowej wiedzy.

Temat tutoringu zostaje ustalony pomiędzy uczestnikiem/uczestniczką i tutorem/tutorką w oparciu o temat przewodni danej tury tutoringu. Proces zakłada odbycie cyklu spotkań w łącznym wymiarze 10 godzin.

  • Tutoring interpersonalny

Moduł dotyczący pogłębiania refleksji na temat kultury komunikacji oraz zarządzania zasobami w pracy („ja” w grupie, „ja” jako lider/ka, komunikacja grupowa w modalności NVC).

///

Szczegółowe Informacje o Programie Rozwoju Warszawskich Kadr Kultury, regulaminy etc. (link do strony SDK)
Regulamin Sklepu internetowego SDK