NABORY: TUTORING NARZĘDZIOWY | SUPERWIZJE / MEDIACJE DLA ZESPOŁÓW | Program Rozwoju Warszawskich Kadr Kultury

10.4.24

10 kwietnia 2024 r. rozpoczęły się kolejne nabory do modułów w Programie Rozwoju Warszawskich Kadr Kultury:

  • TUTORING NARZĘDZIOWY:

Moduł dotyczący pogłębiania refleksji na temat kompetencji służących zarządzaniu instytucją i/lub wprowadzaniu w niej zmian, pod kątem wyzwań instytucjonalno-prawnych, planowania strategicznego, oficjalnych programów i regulacji miejskich.  

Koszt udziału w pojedynczym procesie tutorskim wynosi 300 zł.  
O tutora_kę można aplikować indywidualnie przez wypełnienie formularza. Zgłoszenie zostanie rozpatrzone w ciągu dwóch tygodni od daty nadesłania formularza.  

  • SUPERWIZJE / MEDIACJE DLA ZESPOŁÓW 

Superwizje - to spotkania, podczas których w bezpiecznej przestrzeni i przy udziale superwizora_ki grupa będzie mogła podzielić się swoimi doświadczeniami, swobodnie porozmawiać o wyzwaniach i trudnościach swojej pracy, dać sobie czas na refleksje na temat komunikacji czy kultury pracy.
Natomiast mediacje są zalecane w sytuacjach, w których zespoły doświadczają nieporozumień, trudności, konfliktów. Mediacje pomagają pracować nad ich rozwiązaniem poprzez stworzenie warunków, w których strony sporu w obecności trenera mogą usłyszeć siebie nawzajem, wymienić się argumentacją, potrzebami.  

Superwizja / mediacja porusza wewnętrzne sprawy zespołu, a nie skupia się na ocenie funkcjonowania całej instytucji. Wszystkie osoby, których dotyczy temat spotkania powinny być na nim obecne (mogą być to też osoby kierujące zespołem). Wybrane zespoły odbędą dwa 2-godzinne spotkania.

Prowadzenie:

Marta Henzler - absolwentka socjologii UW, studiów podyplomowych w obszarach: animacja współpracy środowiskowej, superwizja (Uniwersytet Gdański), rewitalizacja (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka), Szkoły Trenerów STOP, Szkoły Treningu Grupowego. Związana ze stowarzyszeniem BORIS. Pracuje rozwojowo z przedstawicielami i przedstawicielkami instytucji i organizacji, grup nieformalnych, sąsiedztw, partnerstw, wspiera ich w tworzeniu sytuacji edukacyjnych, które uczą, wzmacniają, budują więzi.

Konrad Sobczyk - mediator, facylitator, superwizor, trener umiejętności rozwiązywania konfliktów. Od dwudziestu lat współprowadzi ośrodek mediacji Mediatorzy.pl. W centrum jego pracy jest dialog i pomoc ludziom w przejściu od wzajemnych zarzutów do wzajemnego zrozumienia i akceptowalnego dla wszystkich porozumienia. Mediacyjnie i superwizyjnie ukształtowany w Berlinie i Heidelbergu. Członek Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych i MiKK e.V. Specjalizuje się w pracy z firmami, organizacjami i rodzinami.

Wybrane zespoły są zobowiązane do odbycia min. dwóch 2-godzinnych spotkań. 
Opłata za 4h superwizji / mediacji wynosi 200 zł. 

///

Staromiejski Dom Kultury rozszerza dotychczasowe działania parasolowe wobec instytucji kultury i ogłasza nowy, całoroczny program wspierający kadry kultury Warszawy. 
Celem Programu Rozwoju Warszawskich Kadr Kultury jest wspieranie pracowniczek i pracowników instytucji w rozwoju, a także w sytuacjach, w których w zespole/projekcie/instytucji zdarzają się trudności. Wykwalifikowana kadra trenerska zaprasza do udziału w warsztatach rozwojowych, procesach tutorskich, superwizjach i mediacjach grupowych. Proponowane moduły umożliwiają pracownikom i pracowniczkom zdobywanie nowej wiedzy branżowej, rozwijanie kompetencji miękkich, jak i podnoszenie kwalifikacji w obszarze rozwiązywania konfliktowych sytuacji.

WIĘCEJ informacji o programie: https://sdk.pl/projekty/program-rozwoju-warszawskich-kadr-kultury/

1 obraz w galerii artykułu NABORY: TUTORING NARZĘDZIOWY | SUPERWIZJE / MEDIACJE DLA ZESPOŁÓW | Program Rozwoju Warszawskich Kadr Kultury
1 / 1