Galeria Promocyjna

Wystawy

NAGRODA ENTRY

Nagroda Inicjatywy ENTRY przeznaczona jest dla absolwentów i absolwentek studiów magisterskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Celem Konkursu jest wspieranie młodych twórców i twórczyń wkraczających na ścieżkę artystyczną oraz umożliwienie rozpoczęcia samodzielnej działalności w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu. Co roku dwie osoby otrzymują stypendium oraz możliwość prezentacji swoich prac w ramach indywidualnej wystawy w naszej galerii. Nagroda przyznawana jest nieprzerwanie od 2002 roku, a jej laureatami byli m.in. Marta Nadolle, Grzegorz Gwiazda, Maja Kitajewska, Yui Akiyama czy Bożna Wydrowska. Inicjatywa jest efektem współpracy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, państwa Agnieszki i Pawła Gieryńskich, pana Dariusza Wasylkowskiego oraz Galerii Promocyjnej.

Poniżej znajdziecie informacje dotyczące naborów, wyników konkursu oraz wystaw laureatów i laureatek.

Historia

HISTORIA

Galeria działa przy Staromiejskim Domu Kultury. Promuje i dokumentuje dokonania twórcze najmłodszego pokolenia polskich artystów plastyków.
Historia Galerii Promocyjnej sięga 1956 roku. Jako Galeria Sztuki Nowoczesnej “Krzywe Koło” prowadzona przez artystę i wizjonera Mariana Bogusza (w latach 1956-1965), stanowiła aktywny ośrodek życia artystycznego o znaczeniu ogólnokrajowym. To pierwsza powojenna galeria sztuki w Polsce, która po latach socrealizmu, skupiała się na sztuce progresywnej, awangardowej, zaangażowanej społecznie w duchu nowoczesnym. Swoją twórczość i prezentowali tutaj najważniejsi artyści odwilżowi tworzący sztukę ekspresyjną, egzystencjalną oraz abstrakcję m.in. Alfred Lenica, Alina Szapocznikow, Alina Ślesińska, Andrzej Matuszewski, Henryk Stażewski, Jadwiga Maziarska, Jan Ziemski, Magdalena Więcek, Rajmund Ziemski, Stefan Gierowski, Urszula Broll, Włodzimierz Borowski, Zbigniew Dłubak, czy Zbigniew Gostomski.

Oprócz wystaw, w przestrzeniach galerii, odbywały się spotkania towarzyskie, dyskusje oraz wydawane były oryginalne druki ulotne. Drugim rozdziałem historii tego miejsca była Galeria Sztuki Współczesnej, funkcjonująca w latach 1965-1982, kierowana kolejno przez artystów: Juliusza Narzyńskiego, Teresę Panasiuk, Jerzego Czuraja oraz Jacka Ziemińskiego. Od 1982 roku prowadzenie galerii przejął Jacek Werbanowski, historyk sztuki, krytyk, dla wielu osób ikona sztuki współczesnej. W 1987 roku zmienił nazwę na Galeria Promocyjna.

Lata osiemdziesiąte przypadały na czas “karnawału Solidarności” oraz nowego malarstwa ekspresyjnego i zaangażowanego polityczno-społecznie, w duchu “Nowych Dzikich”. Debiutowali tu artyści z warszawskiej Gruppy (Ryszard Grzyb, Paweł Kowalewski, Jarosław Modzelewski, Włodzimierz Pawlak, Marek Sobczyk i Ryszard Woźniak), pokazywano Piotra Młodożeńca, Mariusza Wilczyńskiego czy Edwarda Dwurnika. Ważnym wątkiem w historii galerii jest kwartalnik artystyczny „EXIT Nowa Sztuka w Polsce”, który przez 25 lat (1990-2014) redagowany był przez Jacka Werbanowskiego (redaktor naczelny) oraz Bronisławę Słoninę (sekretarz redakcji). Oprawę graficzną stworzył Maciej Kałkus. Pismo, tłumaczone na język angielski, do dziś pozostaje nieocenionym źródłem informacji o sztuce przełomu wieków.

Od 2003 roku galeria jest zaangażowana w organizację prestiżowej Nagrody Inicjatywy Entry, która wyróżnia najzdolniejszych absolwentów/absolwentki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, wspierających ich w rozpoczęciu kariery artystycznej. Indywidualne wystawy najmłodszych twórców stały się permanentną częścią programu galerii.

Od 2015 roku kierowniczką galerii jest Kaja Werbanowska, która kontynuuje działania galerii skupiając się wokół najciekawszych zjawisk w sztuce współczesnej, współpracując z Akademią Sztuk Pięknych i wieloma instytucjami (m.in. budapeską Galerią Latarka) w promowaniu najmłodszych artystów/artystek.
Nowym elementem jest wprowadzenie wystaw fotografii na stałe do programu galerii, a także organizacja cyklu "Powroty po latach", w ramach których zostali zaprezentowani artyści, którzy przed laty debiutowali w Galerii Promocyjnej, m.in. Paweł Susid, Piotr Młodożeniec, Antoni Starowieyski. W 2017 roku powstała publikacja “60 lat. Galeria na Rynku Starego Miasta 2” obejmująca teksty problemowe pióra Bożeny Kowalskiej, Marka Sobczaka czy Mariusza Jończego, wywiady z najważniejszymi postaciami, kalendarium wystaw, archiwalne zdjęcia oraz zarys historii tego miejsca.

Newsletter Galerii Promocyjnej

O nas

Sklep

Kontakt